سولفات مس گرید صنعتی

  • خانه
  • سولفات مس گرید صنعتی

سولفات مس

کاربرد سولفات مس در کشاورزی | کاربرد سولفات مس در بهداشت عمومی و سلامتی
سولفات مس، همچنین به عنوان سنگ آبی شناخته می شود، ترکیبی شیمیایی است که در صنایع گسترده ای استفاده می شود. فرمول شیمیایی پایه کات کبود CuSO4 است. فرم بدون آب سولفات مس، به عنوان یک ماده معدنی نادر و به عنوان یک پودر رنگ پریده یا سبز مایل به سفید می باشد.
اشکال مختلف هیدراته از سولفات مس عبارتند از تری هیدرات ها، پتاهیدرات ها و هپاتایدرات ها. با این حال، پتاهیدرات سولفات مس (CuSO4.5H2O) شایع ترین نمک است. این رنگ آبی روشن است و به نام کات کبود شناخته می شود. این رنگ از بلورها به دلیل وجود آب متبلور و بهترین روش برای تشخیص بین اشکال بدون آب و هیدراته است.
سولفات مس با استفاده از واکنش ترکیبات مختلف مس (II) با اسید سولفوریک در آزمایشگاه آماده می شود. سولفات مس پنتاهیدرات  به راحتی در آب حل می شود و همچنین در متانول، گلیسیرین و تا حدودی در اتانول محلول است. هنگامی که کریستال های آبی سولفات مس بر روی حرارت گرم شوند، ساختار خود را از دست می دهند و به رنگ خاکستری تبدیل می شوند.

کاربرد سولفات مس در صنایع شیمیایی

سولفات مس یک ترکیب شیمیایی چند منظوره است که طیف گسترده ای از کاربردهای آن در کشاورزی، و همچنین صنایع دارویی و شیمیایی دارد.
  • سولفات مس اغلب در آماده سازی کاتالیزورها برای واکنش های مختلف در بسیاری از صنایع استفاده می شود.
  • شکل بی آب این نمک فرآیندهای بسیاری مانند transacylation در سنتز آلی را کاتالیز می کند.
  • سولفات مس در تصفیه گازها با حذف کلرید هیدروژن و سولفید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سولفات مس به عنوان یک الکترولیت در آبکاری استفاده می شود و همچنین در برخی از واکنش های بارندگی استفاده می شود.
  • به عنوان یک افزودنی در چسب استفاده می شود.
  • سولفات مس به عنوان عامل رنگ آمیزی برای شیشه، سیمان و سرامیک استفاده می شود.
  • این نمک همچنین در بسیاری از مجموعه های شیمی برای آزمایش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.